Jumat, 25 Juni 2010

JENIS-JENIS IKAN HIASAN

Dalam perniagaan ikan hiasan dan akuarium salah satu factor yang perlu dipertimbangkan oleh perniaga adalah pengetahuan yang berkaitan dengan teknik-teknik memelihara ikan nhiasan yang akan dijual. Pengetahuan-pengetahuan tersebut antaranya adalah tentang jenis dan nama komersial ikan hiasan. Terdapat pelbagai jenis ikan hiasan. Namun, secara umumnya ikan hiasan yang dikomersialkan boleh dibahagi kepada dua kumpulan utama iaitu ikan hiasan air tawar dan ikan hiasan air laut

Terdapat banyak jenis ikan yang boleh dilakukan hiasan untuk mencantikakan ruangan dalaman rumah dan luaran rumah antaranya ialah ikan emas, ikan guppy, ikan talipia, ikan kelisa dan sebagainya. Antara ikan yang popular untuk menjadikan hiasan ialah ikan betta splendens. Terdapat beberapa jenis betta splendens mengikut kategori ekornya manakala betta imbellis hanya terdapat satu jenis sahaja.
Betta Splendens
1. Ekor pendek
Terdapat 2 spesis ekor pendek iaitu:
a) Ekor satu (single tail)
b) Ekor dua (double tail)
2. Ekor panjang
Terdapat banyak spesis betta splendens akibat dari kacukan yang berterusandaripada pelbagai spesis yang berlainan. Antaranya ialah:
a) Ekor satu
b) Ekor dua
c) Ekor separa bulan (half moon)
d) Ekor delta
e) Ekor bertudung
f) Serit 1 (single ray)
g) Serit 2 (double ray)
h) Serit 3 (triple ray)
i) Ekor kupu-kupu (butterfly)
j) Serit sisir (crowntail)
k) Ekor mahkota (Royal)


Istilah yang biasa diguna untuk jenis:
1. Genotype - berkaitan ikan yang membawa sifat-sifatnya yang tertentu.
2. Phenotype - berkaitan ikan yang mengembangkan sifat-sifatnya apabila dikacuk.

Ikan Red Monk antara 250 spesies ikan hiasan baka tempatan yang dipamerkan di Akuarium Dewan Bandaraya Kuching Utara (DBKU) yang terletak di belakang bangunan Muzium Ethnologi Sarawak di Kuching dan ikan berkenaan antara ikan hiasan yang berpotensi untuk pasaran eksport. Malaysia merupakan pengeksport ikan hiasan kedua terbesar di dunia dan ia dijangka menjana pendapatan bernilai RM300 juta kepada negara menjelang tahun 2010.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar